คอลลาเจนเปปไทด์จากปลา

ทางเลือกใหม่เปปไทด์ปลาจากเกาหลี

คอลลาเจนเปปไทด์จากปลา

ให้คอลลาเจน เปปไทด์ปลาจากเกาหลีเป็นทางเลือกใหม่

คอลลาเจน เปปไทด์ปลาจากเกาหลีผลิตขึ้นโดยการนำเจลาตินคุณภาพเยี่ยมจากปลา ซึ่งได้จากเกล็ดและหนังปลาที่นำเข้าจากประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาผ่านการไฮโดรไลซ์หรือแยกสลายด้วยน้ำ ในโรงงานที่ปูซาน ในเกาหลีใต้ เราเลือกใช้เฉพาะเจลาตินปลาคุณภาพสูงที่สุดเท่านั้นเพื่อให้มั่นใจว่าคอลลาเจน เปปไทด์จากปลาที่ได้มีคุณภาพสูงสุดตามความต้องการของลูกค้า

 

girlhalamix

ข้อได้เปรียบของคอลลาเจน เปปไทด์ปลาจากเกาหลี

– คอลลาเจน เปปไทด์จากปลาปราศจากกลิ่นและรสอันไม่พึงปรารถนา  เพราะผ่านกระบวนการกำจัดกลิ่น เช่น การกรองด้วยถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon) และระบบการไล่อากาศ (Deaeration)
– คอลลาเจน เปปไทด์จากปลา มีสีอ่อน
– คอลลาเจน เปปไทด์จากปลา ย่อยง่ายเพราะมีน้ำหนักโมเลกุลต่ำ (2000 Da)
– คอลลาเจน เปปไทด์จากปลา อนุภาคมีลักษณะเป็นเกล็ด ไม่ฟุ้งกระจาย ละลายในน้ำและเครื่องดื่มง่าย
– คอลลาเจน เปปไทด์จากปลา มีคุณภาพสม่ำเสมอด้วยการควบคุมคุณภาพผ่านระบบคอมพิวเตอร์อันแม่นยำ

 

 

 

 

คุณสมบัติ  

 

ชนิด ลักษณะอนุภาค กลิ่น ปริมาณโปรตีน ความหนืด PH ความชื้น น้ำหนักโมเลกุล BULK DENSITY
FCP-P REGULAR No unpleasant
odor
>90% 10-25mps 5.0-6.5 ≤8% ≤2000 0.34-0.38
0.28-0.34
FCP-P GRANULE
หมายเหตุ 1) ความหนืดวัดที่สารละลาย 15% และอุณหภูมิ 40C โดยเครื่องวัดความหนืดแบบปีเปท (pipettetype visco motor)
หมายเหตุ 2) คุณสมบัติที่ระบุข้างต้น เป็นคุณสมบัติมาตรฐานของผู้ผลิต สามารถจะเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้าได้

 

องค์ประกอบของกรดอมิโนในคอลลาเจนเปปไทด์จากปลา 

 

กรดอมิโน เปอร์เซนต์
Glycine 24.4~26.7
Proline 9.3~13.3
Hydroxyproline 7.3~7.7
Glutamic acid 5.7~9.3
Arginine 5.4~8.9
Alanine 9.1~12.0
Aspartic acid 4.6~5.5
Serine 3.0~3.5
Lysine 2.7~3.2
Threonine 2.9~3.0
Leucine 2.1~2.9
Valine 1.9~2.3
Methionnine 1.0~1.6
Isoleucine 0.9~1.5
Phenylalanine 1.4~1.4
Hydroxylysine 0.5~0.7
Tyrosine 0.2~0.6
Histidine 0.4~0.5
Cystine 0.0~0.5

ตารางข้างต้นเป็นองค์ประกอบของกรดอมิโนในคอลาเจนเปบไทด์