คอลลาเจน เปปไทด์วัวจากเกาหลี

เสริมสร้างสุขภาพด้วยคอลลาเจน เปปไทด์วัวจากเกาหลี

คอลลาเจน เปปไทด์วัวจากเกาหลี

คอลลาเจน เปปไทด์วัวจากเกาหลี

คอลลาเจนเปปไทด์วัวจากเกาหลีผลิตขึ้นจากการนำเจลาตินจากหนังวัวไปแยกสลายด้วยน้ำ (Hydrolysis) ด้วยอุปกรณ์ล้ำสมัยภายในโรงงานที่ปูซาน เกาหลีใต้ ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. FDA) ตามมาตรฐาน 21CFR/110 (cGMP for food) และ C.O.S(Certificate of Suitability) ออกโดย EDQM(European Directorate of Quality of Medicines)

korea-collagen-bovine002

ทำไมคอลลาเจน เปปไทด์วัวจากเกาหลีจึงดีกว่า

– ปราศจากกลิ่นและรสไม่พึงปรารถนาเพราะได้ผ่านกระบวนการกำจัดกลิ่น เช่น การกรองด้วยถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon)  และระบบการไล่อากาศ (Deaeration)
– คอลลาเจนเปปไทด์วัวจากเกาหลีย่อยง่ายเพราะมีน้ำหนักโมเลกุลต่ำ (2500 Da)
– อนุภาคมีลักษณะเป็นเกล็ด คอลลาเจนเปปไทด์วัวจากเกาหลีจึงไม่ฟุ้งกระจายละลายในน้ำและเครื่องดื่มง่าย
คอลลาเจนเปปไทด์วัวจากเกาหลีมีคุณภาพสม่ำเสมอ ด้วยการควบคุมคุณภาพผ่านระบบคอมพิวเตอร์อันแม่นยำ

คุณสมบัติ

ชนิด ลักษณะอนุภาค กลิ่น ปริมาณโปรตีน ความหนืด PH ความชื้น น้ำหนักโมเลกุล BULK DENSITY
HCP-P REGULAR No unpleasant
odor
>90% 10-25mps 5.0-6.5 ≤8% ≤2500 0.34-0.38
0.28-0.34
HCP-P GRANULE
หมายเหตุ 1) ความหนืดวัดที่สารละลาย 15% และอุณหภูมิ 40C โดยเครื่องวัดความหนืดแบบปีเปท (pipettetype visco motor)
หมายเหตุ 2) คุณสมบัติที่ระบุข้างต้น เป็นคุณสมบัติมาตรฐานของผู้ผลิต สามารถจะเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้าได้

องค์ประกอบของกรดอะมิโนในคอลลาเจนเปปไทด์จากวัว

กรดอมิโน เปอร์เซนต์
Glycine 21.0-27.5
Proline 13.5-15.7
Hydroxyproline 12.0-14.5
Glutamic acid 10.0-11.6
Arginine 8.0-9.0
Alanine 8.0-9.0
Aspartic acid 4.5-7.0
Serine 3.2-4.2
Lysine 3.5-4.6
Threonine 2.0-2.4
Leucine 3.0-3.5
Valine 2.2-3.4
Methionnine 0.6-0.9
Isoleucine 1.5-1.8
Phenylalanine 2.2-2.5
Hydroxylysine 0.8-1.2
Tyrosine 0.2-1.0
Histidine 0.7-0.8
Cystine 0.0-0.0

ตารางข้างต้นเป็นองค์ประกอบของกรดอมิโนในคอลาเจนเปบไทด์