ติดต่อเรา

เราเตรียมพร้อมที่จะให้บริการและให้คำแนะนำที่ดีเสมอ

 บริษัท ฮาลามิกส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)
บริษัท ฮาลามิกส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)
HALAMIX INTERNATIONAL(THAILAND)CO.,LTD

อาคารฮาลามิกส์ ,850/18 ถนนลาดกระบัง

ซอยลาดกระบัง 30/5 เขตลาดกระบัง,

กรุงเทพ 10520 ประเทศไทย

โทร : +66(2) 327-0615
แฟกซ์ : +66(2) 327-0614

e-mail : halamixinfo@halamix.com