นำเข้าคอลลาเจน

ผู้นำเข้าคอลลาเจนคุณภาพ

นำเข้าคอลลาเจน

ด้วยคุณประโยชน์ของคอลลาเจนต่อสุขภาพ และความงามปัจจุบัน มีการบริโภคคอลลาเจนสูง และเป็นที่ต้องการของตลาดผู้บริโภคมากขึ้น มีการวางขายผลิตภัณฑ์คอลลาเจนมากมายหลายรูปแบบ ทั้งในรูปแบบเครื่องดื่มผงผสมอาหาร ฯลฯ โดยมีหลายชนิด ผู้บริโภคสามารถเลือกหาคอลลาเจน ตามความต้องการของตัวเองได้อย่างง่ายดาย แต่ทราบหรือไม่ว่าปัจจุบัน บ้านเรามีการนำเข้าคอลลาเจนมากกว่าการผลิตขึ้นเองในประเทศ

ทำไมเราถึงนำเข้าคอลลาเจน ?

คอลลาเจนเป็นผลผลิตจากธรรมชาติ ที่ผ่านกระบวนการสกัดและผลิต ที่ยากและซับซ้อน จึงไม่น่าแปลกใจ ที่ปัจจุบันบ้านเรานำเข้าคอลลาเจนจากต่างประเทศ เป็นหลักขั้นตอนการผลิต และตรวจสอบคุณภาพของคอลลาเจน จำเป็นจะต้องมีเครื่องมือที่ทันสมัย ดังนั้นการนำเข้าคอลลาเจนจากแหล่งผลิตคุณภาพ จึงเป็นปัจจัยหลักที่ผู้บริโภคควรพิจารณา เพราะการนำเข้าคอลลาเจนจากแหล่งที่ไม่มีคุณภาพ อาจจะได้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน และไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ผู้ผลิตคอลลาเจน

นำเข้าคอลลาเจนประเภทไหนและจากที่ไหน?

แท้จริงแล้วคอลลาเจนคุณภาพส่วนใหญ่ มีฐานการผลิตอยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้ว เพราะมีเครื่องมือที่ทันสมัย ในกระบวนการผลิต รวมถึงคุณภาพของวัตถุดิบ ที่มาจากสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สัตว์ที่เลี้ยงโดยวิถีธรรมชาติ ปัจจุบันบ้านเรามีการนำเข้าคอลลาเจนจากหลายแหล่ง อาทิ คอลลาเจนเปปไทด์เพื่อสุขภาพและผิวพรรณ มีแหล่งผลิตคุณภาพที่ได้รับการรับรองทั่วโลกในประเทศเกาหลี โดยเฉพาะคอลลาเจนเปปไทด์ หรือคอลลาเจนไตรเปปไทด์จากปลาและวัว ที่สามารถย่อยได้ง่าย และถูกนำไปใช้ประโยขน์ได้ดีขึ้น ดังนั้น จึงสามารถกล่าวได้ว่า ในการนำเข้าคอลลาเจน ผู้นำเข้าต้องมีความรู้ด้านกระบวนการผลิตคอลลาเจนอย่างลึกซึ้ง รวมถึงมีการตรวจสอบคุณภาพของผู้ผลิต และวัตถุดิบที่ถูกนำมาใช้ผลิตด้วย

Halamixผู้นำเข้าคอลลาเจนคุณภาพ

ด้วยประสบการณ์มากกว่า10 ปี เราคือผู้นำด้านการนำเข้าคอลลาเจน เราคัดสรรแหล่งผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ระดับนานาชาติ และมีการตรวจสอบคุณภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพราะเราตระหนักดีว่าคอลลาเจนที่มีคุณภาพ หมายถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค เราจึงได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากลูกค้าในหลากกลุ่มอุตสาหกรรม

 

halamix-collagen import 01